SatellitProffsen
Malmö 040-300083
Göteborg 031-404010
Stockholm 08-280909
0

Televes RF-modulator (PROFFS)

Artikelnummer: 5858
EAN: 8424450139806

960 kr
768 kr exkl

Produkten finns inte i lager just nu

Finns i
Malmö
Internet

MA-5857 har nu vidareutvecklats med fler funktioner. Nytt referensnummer
är MA-5857/5858.
Detta är en verkligt högkvalitativ modulator för dig som
inte vill kompromissa. Utkanal ställer du enkelt på valfri kanal inom hela TV-
bandet. En inbyggd display visar i klartext vilken kanal du valt.

Modulatorn är utrustad med RCA-kontakter för audio och video.
Ljuddelen (audio) är justerbar. För hopkoppling med befintlig TV-signal finns en
RF-loop med 10 dB förstärkning. Inbyggd automatisk balkgenerator gör TV-inställningen enkel.
Utnivån är på hela 90 dB. Dock med möjlighet att dämpa 20 dB.
En fördel är DC-Pass på både in och utgång. Detta innebär att modulatorns
TV-Pass även kan användas för parabol-signal med genomgång för 13/18 volt och
ton 22 kHz. Dvs den fungerar även med sk TV/SAT filter.

MA-5857 har nu vidareutvecklats med fler funktioner. Nytt referensnummer
är MA-5857/5858.
Detta är en verkligt högkvalitativ modulator för dig som
inte vill kompromissa. Utkanal ställer du enkelt på valfri kanal inom hela TV-
bandet. En inbyggd display visar i klartext vilken kanal du valt.

Modulatorn är utrustad med RCA-kontakter för audio och video.
Ljuddelen (audio) är justerbar. För hopkoppling med befintlig TV-signal finns en
RF-loop med 10 dB förstärkning. Inbyggd automatisk balkgenerator gör TV-inställningen enkel.
Utnivån är på hela 90 dB. Dock med möjlighet att dämpa 20 dB.
En fördel är DC-Pass på både in och utgång. Detta innebär att modulatorns
TV-Pass även kan användas för parabol-signal med genomgång för 13/18 volt och
ton 22 kHz. Dvs den fungerar även med sk TV/SAT filter.

Användningsområde:

-Att generera en bättre bild än videons eller den digitala boxens inbyggda,
betydligt mer primitiva modulator kan göra.
-Att ta emot audio/videosignal från
en box eller video och återföra detta till antennnätet i villan/fastigheten för att få
ut bilden till samtliga TV-apparater.
-Att från en digital box utan modulator få ut
en modulerad RF-signal eller att bättre dra nytta av den bildkvalitet du får
från din videokamera när du vill se inspelat material på din tv.

Utnivå 90 dB
Gain Bypass 10 dB
Switchad nätdel
Modulator: BIII + S1-S29 + UHF
Utfrekvens 5-2150 MHz (bypass loop)
Dämpning 2dB
Hus IP20 klass
Testbildsgenerator
Strömförbrukning 26 mA

Filer
Manual

Tillbehör