Montera parabolanläggningen själv.


Många önskar ett digitalt parabolpaket för att kunna mysa med filmer och underhållning på den kalla årstiden. Paketet levereras komplett med alla nödvändiga kablar och kontakter. När man har betalt, står man där med ett A4 papper med några enkla monteringstips och en klapp på axeln....Med Ljud&Bilds "gör-det-själv-tips" står du bättre rustad till att klara monteringen själv.

Att montera en parabolanläggning är inte så enkelt som säljarna säger, oavsett hur överbevisande han är! Bara små avvikelser kan göra att resultatet blir dåligt. en montör kostar pengar, och många önskar därför att montera anläggningen själv. Med några enkla förkunskaper och lite tur är det ändå fullt möjligt för de flesta att uppnå goda resultat.

Så här fungerar en parabolanläggning.
Radio- och tv-signalerna från satelliterna kommer ned mot marken i en vinkel på ca 23 grader i södra Norge. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är denna vinkel, därför att jorden är rund.
I Alta är vinkel ca 9 grader för satelliten på 1 grad väst. Denna vinkel blir omnämnd som elevation i bruksanvisningar och satellittabeller. Alla satellitpositioner är baserade på förhållandet till Greenwich-nollmeridian och riktning söder. Skall paraboltallriken monteras på en husvägg eller liknande, måste man därför välja den vägg som ligger mest mot söder.
I Norge måste man kontrollera hur många grader från nollmeridianen man befinner sig, och lägga till eller dra ifrån detta värde innan man tar ut den exakta riktningen för satelliten. Denna vinkel kallas Azimuth på fackspråk.
Det är viktigt att förstå hur dessa två vinklar påverkar valet av monteringsplats, innan parabol-
tallriken monteras. Bor du t ex i Oslo, måste du för satillitpositionen 1 grad väst lägga till 12 grader på den uppgedda positionen därför att vi ligger 12 grader öster om nollmeridianen. Riktningen på satelliten Thor 1 V blir då 12 + 1 grad väst i förhållande till söder, alltså egentligen 13 grader väst.
För satelliter som ligger öster om nollmeridianen, måste vi dra ifrån värdena. T ex Astra-satilliten på 19 grader öst ger 19 - 12 = 7 grader öst i Oslo. Det är viktigt att räkna ut detta innan man skruvar upp själva paraboltallriken på grund av att man måste ta hänsyn till eventuella hinder som berg, byggningar, träd osv. En kompass är nödvändig för att ta ut riktningen som skall räknas ut.


Kan lura dig.
De nya digitala mottagarna är inte lika avslöjande som de gamla analoga när parabolen inte står rätt. Vita prickar betydde att frekvensen var lite "skev" medan svarta prickar berättade att paraboltallriken var felinställd. När det var både vita och svarta prickar riskerade man att mista tv-bilden vid dåligt väder. Så fungerar inte digitala mottagare. Här får man antigen en bra bild eller ingenting.
Alla digitala mottagare har en inbyggd felkorrigering som en del av systemet. Forward Error Correction (FEC) är ett system som gör de digitala tv-sändningarna självreparerande inom vissa gränser. Är det för mycket fel i signalen, klarar inte FEC-systemet att upprätthålla en kontinuerlig dataström, och bilden "fryser".
Många digitala mottagare har inbyggd signalnivå och kvalitetsmätare som ger ett gott resultat när parabolantennen justeras efter dessa. Skall du byta ut en analog mottagare mot en digital kan den inbyggda mätaren användas för att efterjustera paraboltallriken optimalt. Eftersom man ska sätta upp en ny paraboltallrik, är det en del saker man måste tänka på innan själva monteringen börjar.

Val av placering
Efter att man bestämt riktningen till satelliten med kompass och försäkrat sig om att det inte finns hinder för fri sikt, är det dags att bestämma monteringsplats. Välj ett ställe där tallriken är det mesta möjliga avskärmad för väder och vind. Snö på tallriken eller huvudena måste tas bort. Undvik därför montering på otillgängliga ställen som tak osv. Det finns produkter som reducerar problemet med snö på huvudena, och dessa hjälper bra mot signalförstörelse. En sådan produkt är LNB-paraply från Para Protection system. Se upp så du inte blockerar fönster eller att dörrar slår i tallriken.


Montering av paraboltallriken
Efter att du hittat en bra plats är det några praktiska tips för att förhindra att signalen försvinner. Montera fästena så att de får bästa möjliga stöd. På husväggar av trä lönar det sig att använda längre "franska" träskruvar. Använd skruvar som är helgängade. Långa skruvar har "hals" utan gäng som inte fäster tillräckligt bra i trävirket.
I murbruk eller tegelsten bör man använda pluggar / skruvar eller expansionbultar. Bara en liten rörelse av paraboltallriken kan orsaka att tv-bilden försvinner!

Justering av tallriken
För att justera paraboltallriken används ett instrument som mäter signalnivån. De flesta digitala mottagarna har en inbyggd mätfunktion som mäter både signalnivå och kvalitet. Detta kräver att installationen är färdig och mottagaren är kopplad till elnätet och tv. Om mottagaren inte har en inbyggd mätare, kan man använda ett bra hjälpmedel som en "satbeeper" eller "satfinder". Dessa kostar några få hundralappar och ger ett brukbart resultat. Det sämsta med dessa hjälpmedel är att de inte mäter digitala signaler, utan bara analoga. Billiga instrument identifierar inte heller de olika satelliterna så det kan bli svårt att hitta rätt. Satelliterna sitter som på ett pärlband i världsrymden. Det räcker med att tallriken är 2-3 grader felställd för att ta emot en annan satellit. Dra till alla skruvar när du är klar och har funnit den rätta satelliten.


     
     
     
Kablar
Kabel är något av det viktigaste i en anläggning. Den överför de svaga signalerna från LNB till mottagaren ingång. Det skall inte mycket till innan signalen minskar kraftigt och bilden försvinner! Välj en kabel av god kvalitet. Undvik billiga kablar som säljs av andra än radio- och tv-handlare!
Digitala signaler tål lite störning. Det är många som varit tvungna att köpa ny kabel själv om den fungerat på en analog anläggning. Ett annat problem med billiga kablar är att det kan vara andra sortering. Fel eller varierande tjocklek på isoleringen runt ledningen kan göra att man får "hål" i frekvensområdet som kanalen sänds på. Detta gör att det inte är möjligt att motta kanaler som befinner sig i dessa "hål" i frekvensområdet.
Kabeln fästs på väggen. Undvik att klämma eller skada själva kabeln. Använd fästclips eller stift. Om ytterhöljet punkteras, kan detta medföra att vatten rinner in i kabeln.
viktig !

(HER MÅ OVERSETTERE SENDE DEN SVENSKE TEKSTEN. DEN ER IKKE MOTATT HER)


Pluggar och kontakter
Satellitmottagaren och LNB (mikrovågshuvudena) använder f-kontakter som standard. Dessa fås i två utföranden. Antingen som "twist-on" eller tryckkontakt. Tryckkontakten ger utan tvivel den bästa förbindelsen om den monteras riktigt. "Twist-on" är vanligast och de som levereras i "gör-det-själv" paketen. Om dessa monteras riktigt och får tillräckligt skydd för väder och vind, kan även de ge bra resultat. Några levereras tryckkontakt färdig på den ena änden av kabeln. Detta gör att det är mindre fara för att göra fel vid inkopplingen. Var noga med monteringen av pluggarna. De är den största orsaken till fel. Måste du tillkalla installatör för ett sådan bagatellmässigt fel, kan det fort kosta 1000 - 1500 kronor!

Så monteras en f-kontakt
NB! Innan montering är det viktigt att försäkra sig om att pluggen har riktig invändig dimension till kabeln. En för trång plugg skär av tråden till skärmen när pluggen skruvas på. En för lös plugg kommer inte att sitta tillräckligt fast utan ledningen kan ramla ur pluggen.


1. Skala av ca 15 mm av ytterhöljet utan att skada den flätade skärmen.
2. Dra tillbaka den flätade skärmen över kvarvarande ytterhölje (inklusive eventuell folie).
3. Skala av ca 10 mm av isoleringen från mittledaren.
4. Skruva på kontakten tills isoleringen på mittledaren är i nivå med botten på kontakten.

  Tips:
Använd lite syrafri vaselin på skärmen före den skruvas på. Detta skyddar skärmen och kontakten blir lättare att skruva på. Kontrollera att det blivit bra kontakt mellan skärmen ock kontakten, så att driftspänningen kommer fram till LNB..
Vad är satellit-tv?
Lika viktigt innomhus!

Monteringen av parabolanläggningen är inte färdigt förrän du har bild på tv-skärmen. En lika viktig del av installationen äger rum inomhus, nämligen placeringen av mottagaren.
Satellitmottagaren bör stå fritt för att få tillräcklig kylning av strömförsörjningskomponenter. Undvik att placera mottagaren ovanpå förstärkare eller annan utrustning som alstrar mycket värme. Låt aldrig dukar eller andra föremål (inkl. katter) ligga uppe på mottagaren då detta hindrar effektiv kylning.

Stereobänkar är rena döden för satellitmottagare på grund utav dålig cirkulation. Satellitmottagarens strömförsörjning är ofta sammansatt av marginella komponenter som är mycket belastade. Elektrolyt kondensatorer som "torkar" på grund av den höga temperaturen, är speciellt utsatta. Dessa kommer efter hand att kortsluta ock utsätta andra komponenter för hög strömstyrka som kan medföra skador eller i värsta fall brand! När mottagaren inte är i bruk bör den stängas av eller sättas i viloläge.
Koppla och be….

Om nu allt är riktigt gjort så är det på tiden attstarta installationsproceduren. Enkla mottagare är förhandsprogrammerade med kanaler för de nordiska positionerna, men i många fall måste du söka efter de kanaler du vill använda. Här är det bara att följa det bifogade bruksanvisningen. Får du problem, kontakta butiken. Det kan faktiskt i enstaka fall vara fel på ny utrustning!
Fler och fler mottagare uppdaterar både kanaler och programvara över satellit. Om inte mottagaren uppdaterar sig automatiskt måste du lägga till kanaländringarna och uppdatera programvaran. Om du har ett nytt programkort från en av de nordiska leverantörerna, kan det hända att kortet måste "öppnas"för att du skall få tillgång till kanalerna. Digital mottagare ger svart skärm tills kortet öppnar kanalen, till skillnad mot analog där man kan se att bilden är kodad.
När mottagaren har hittat de kanaler den ska samt att de finns listade är allt klart! Det finns två gratiskanaler som är bra att ha för att kontrollera installationen. Kl-OSK 1 på en grad väst och Viasat info på 5 grader öst. Får du in dessa kanaler är installationen av din nya nordenparabol lyckad!
Sammanfattning:

Avsikten med denna artikeln har varit att öka dina kunskaper och ge dig en förståelse hur en parabolanläggning skall monteras! Med lite noggrannhet och en kompass är det fullt möjligt för de flesta att montera parabolutrustningen själv. Det här är de viktigaste punkterna:
1. Se till att parabolen ha fri sikt mot satelliterna.
2. Använd ett istrument eller mottagarens inbyggda signalnivåmätare för att optimalisera parabolinställningen.
3. Se till att brickorna till tallriken får bra fäste i väggen.
4. Försök att montera tallriken så skyddad som möjligt mot väder och vind utan att den blockeras av taköverhäng eller liknande.
5. Var noga md montering av f-kontakterna.
6. Placera inte mottagaren på trånga och/eller varma ställen.
7. Kom ihåg att slå av mottagaren när den inte används.

Följer du dessa tips så har du säkrat dig för många goda stunder framför tv-aparaten. Dessutom får du fullt utbyte av din parabolanläggning.
     
HVA ER SATELITT TV    
Det var radioamatören Artur C Clarke som "uppfann" kommunikationssatelliten. Han menade att det borde vara möjligt att få full radiotäckning runt hela jorden om man placerar tillräckligt många satelliter i en geostationär bana runt ekvatorn. Denna virtuella bana fick namnet Clarke-bältet.
En geostationär satellit går i en bana ca 36 000km ut i världsrymden. Satelliten använder ca 24 timmar på att kretsa runt jorden. Detta gör att om man skulle kunna se satelliten skulle det se ut som den står stilla på himlen - därav namnet geostationär. För att jorden är rund så kan vi bara se de satelliter som är ovanför horisonten.
Det är också fullt möjligt att motta signaler antingen genom att sända från satellit till satellit eller genom vidaresända signaler från en satellit till en annan via markstationer. Signaler som sänds från marken mot en satellit har fått namnet up-link som betyder uppkoppling. Det motsatta heter naturligtvis down-link efter det engelska ordet för ned.
Detta uttrycket är emellertid inte så vanligt utom i fackliga sammanhang.Utvecklingen av DTH-mottagare (direct-to-home)beräknat på mottagning av kommersiella tv-kanaler började på mitten av 1980-talet. Priset på en parabolanläggning låg på den tiden runt 20 000 kronor, men i loppet av några få år var priset så pass lågt att "alla" kunde ha råd till en.
På den tiden var det Astra-satelliten på 19 grader öst som var den mest aktuella. Här låg populära kanaler som Sky-Channel, TV3 och TV1000. Så småningom fick vi det som blev de nya nordiska positionerna. 1 grad väst och 5 grader öst. Alla de nordiska kanalerna blev flyttade till dessa nya positioner, och Astra fisk stå tillbaka som den stora Europa-positionen. De två positionerna 1 grad väst och 5 grader öst är idag det som kallas Norden-parabolpaketet.

Klarar du inte det här, så bör du ringa en fackman innan det går så här långt……….