Besökare: 43 523 770
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Satellitteknik

Geostationära banan

I en bana runt ekvatorn, ca. 36 000 km ut i rymden ligger satelliterna som på ett pärlband efter varandra. Anledningen till att de ligger just på detta avstånd är att jordens dragningskraft och centrifugalkraften på satelliten tar ut varandra; därför blir satelliterna kvar i samma position. Detta kallas den geostationära banan. Här i norr "syns" den som en båge i horisonten rakt söderut.

För att hitta satelliterna längs banan utgår man från nollmeridianen (Greenwitch, England). Satelliternas placering i höjdled kallas elevationsvinkel och vädersträck - Azimuthvinkel. Här finns satelliterna i en båge från 80º Öst till 45º Väst.

Ett parabolfäste av typen polarmount som används för mototstyrda parabolskålar är utformat så att den följer banans båge rätt då den vrids till ändlägena. För att hitta satellitena ansluter man en satfinder till signalkabeln ut från mikrovågshuvudet. Satfindern indikerar med en visare och/eller en tonsignal var satelliterna finns då parabolen flyttas längst banan. Läs mer om detta i vår SatproFakta om parabolinstallation.

Det vanligare sättet i dag istället för att motorstyra vridning av parabolen är att montera flera mikrovågshuvud bredvid varandra, s.k. sidmatning.

Från varje satellit kan det sändas flera kanaler. För att utnyttja tekniken maximalt kan man från en och samma sändare (Transponder) sända både vertikalt (90º i förhållande till ekvatorn) och horisontalt (i våg med ekvatorn).

För att öka programutbudet ytterligare placerar man satelliter såpass nära varandra att de från marken upplevs ligga i samma banposition. T.ex. på 19,2° Öst (Astra) finns det ca 7 st satelliter.

De för oss fyra mest intressanta satellitpositionerna

Position

1° Väst

5° Öst

13° Öst

19° Öst

Namn

Thor

Sirius

Hotbird

Astra A-G

Ex. på kanaler

TV4, TV5, Canal Digital, SVT

Viasat (TV3, ZTV, TV1000, TV8) Discovery, SVT

Polsat, RTL, EBN, NBC

Euronews SAT1, SkyNews, CNN ZDF, CNBC, 3-Sat

Satellitband

Exempel på hur dom 7 olika Astrasatelliterna
(1A-1G) ligger fördelade på frekvensbandet.
Det skandinaviska utbudet ligger koncentrerat till 1° Väst och 4,8; 5° Öst. För att kunna ta emot signaler från fler än en position, utrustar man parabolantennen med flera mikrovågshuvuden (LNB).
Komplett förteckning på vilka kanaler som sänder var, och vilka satelliter som finns på satcodx.com eller lyngsat.com

Sidmatning

För att kunna ta emot flera satelliter utan att vrida parabolskålen monterar man flera LNB:n bredvid varandra, inställda på olika banpositioner (satelliter). Vanligast har varit nordenparabolen som har två st LNB:n på ett gemensamt fäste, inställda mot Thor och Sirius. LNB som monteras jämte den första kallas sidmatning

Parabolen monteras i riktning mot en bestämd satellit och sidmatningsfästet gör att de stämmer för de övriga LNBerna. Tack vare placeringen vid sidan om får den sidmatade LNB:n inte det bästa mottagningsförhållandet. Särskilt märbart är det från mellansverige och norrut

DiSEqC™

DiSEqC är en kodstandard som används för styrning av utrustning i en parabolanläggning.

Tekniken bygger på att man telegraferar ett meddelande från mottagaren till DiSEqC™-switchen (monterad på parabolen). Bäraren av meddelandet är en 22kHz-ton som normalt används för att nå LNB:ns högre frekvensband, men här används tonen för att åstadkomma en kort signalering. DiSEqC™-switchen lyssnar på meddelandet som telegraferas från mottagaren och switchar över till rätt LNB för det aktuella kanalvalet.

Med två eller fler LNB:n och en DiSEqC-switch som sammankopplar dem, räcker det med en nedledning till mottagaren (Mottagaren måste klara DiSEqC™-styrning). Mer om detta i vår SatproFakta om DiSEqC™.

Digitala kanaler

Digital-TV ger bättre bildkvalitet, bättre ljud, fler program på samma transponder. Då man tänker uppgradera sin satellitanläggning med digital mottagare behöver man inte alltid byta LNB.

Smartswitch kombinerar digital- och analog satellitsignal. Om man vill behålla sin analoga mottagare även när den nya digitala införskaffats, går det utmärkt att samsas med den befintliga nedledningen från parabolen. Koppla en smartswitch mellan nedledning och mottagarna. Smartswitchen prioriterar digitalmottagaren så att när denna stängs av, kopplas den analoga mottagaren automatiskt in

Därför skall du ansluta satellitmottagaren med scart

Det är kanske enklast att ansluta sin satellitmottagare till TV:n med en vanlig antennsladd. Undvik detta! Signalen via antennuttaget är en sammansatt signal. Med scart får du bättre bild och stereoljud.

Installation av parabolantenn

God mottagning kräver noggrann installation

För att få bild från en satellit är det noga hur parabolskålen är riktad och att det är fri sikt mellan satelliterna och parabolen. En liten avvikelse i riktning eller att grenar från ett träd är i vägen kan resultera i dålig bild eller ingen bild alls. Särskilt känsligt är det med digital satellitmottagning. Längre ner i dokumentet beskriver vi hjälpmedel som behövs för att underlätta parabolinstallation.

Satelliterna ligger i en bana i horisonten söderut. Börja därför med att avgöra bästa söderläge för placering av parabolskålen.

Väderstreck

Satelliten Sirius 5° öst, ligger 5° öster om riktningen rakt söderut vid nollmeridianen i Greenwich - England (d.v.s 175° kompassriktning)

Eftersom Sverige ligger österut från nollmeridianen sett, måste parabolen riktas mer åt sydväst. Om du bor i Malmö ska du för att ta in Sirius-satellitens kanaler(Viasat - TV3, ZTV, TV1000, TV8, Discovery, SVT) vrida antennen till ca 190° kompassriktning

Elevationsvinkel - vinkeln från markplan

Vinkeln upp från markplanet s.k. elevationsvinkeln, beror också på var du bor. Ju längre norrut i landet desto lägre vinkel. I Malmö ska parabolens vinkeln för mottagning av Sirius vara ca 26° från markplan, i Kiruna ca 12,5°.

Elevationsmätare

För att på ett enkelt sätt ta reda på var det råder fri sikt i höjdled kan man tillverka sin egen elevationsvinkelmätare. Allt du behöver är en linjal, en bit snöre, en mutter och en utskrift av vår gradskiva.

Fäst muttern i snöret och snöret i gradskivans övre mitt som bilden visar. Fäst sedan gadskivan på linjalen. Vinkla mätaren tills snöret visar rätt lutningsvinkel och kika längst linjalen var sikten är fri

Satellitfinnare

Det räcker med en avvikelse på bara tre grader för att du ska missa en satellit. Ännu mer kritiskt är det med digitala kanaler. Till din hjälp att hitta rätt kan du använda ett instrument som indikerar signalstyrkan med en ljudsignal eller med både ljudsignal och visuell visning. När du monterat upp antennen och gjort en grovjustering efter kompass kopplar du på en satfinder (t.ex. Art. nr. 1001).

När skålen närmar sig satellitpositionen ökar ljudet från satfindern i frekvens proportionellt med signalstyrkan. Signalnivån visas samtidigt analogt. När du passerar positionen sjunker ljudet och signalnivån igen. Detta instrument finns i olika varianter. Den enklaste Satbeepern (30540) ger bara indikering med summerton. Nästa nivå är Satfindern (exemplet ovan).

Digisat Pro (942) visar signalstyrkan med digital skala och ljud. Den har ingångar för mätning av två LNB samtidigt. Skalan som har en upplösning från 0,0 till 99,9 gör det möjligt att precisionsjustera parabolen vilket ju är väldigt viktigt vid mottagning av digitala kanaler. Digisat Pro är också utrustad med 22kHz ton och kan därför mäta både hög och lågbandsmottagning. Man kan också avläsa vilka DiSeqC-kommandon mottagaren skickar till LNB.

Parabolinstallation

Här nedan kan du ladda ner en PDF som rör din parabolinstallation. Välj att ladda ner PDF:en genom att klicka på länken.

Ladda ner manual för din parabolinstallation

Ladda ner manual för montering av F-kontakt

Ladda ner manual för montera din parabol själv

Besök Satpro.se på ShopMania