Paraboler > Selfsat > Parabol Selfsat - Selfsat (...)
Besökare: 42 499 207
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Parabol Selfsat - Selfsat H30D+ (Single)

Artikelnr: 83776

EAN: 3700433800211

1 190 Sek
952 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Allt ska vara platt numera. Så varför kan inte parabolantennen också vara så?
Nu finns den här i alla fall. Motsvarar en 60 cm traditionell parabolantenn.
Djupet på en 60 cm parabol är på ca 50 cm.
Selfsat H30D+ bygger endast 5,8cm.
Slut på klumpiga paraboler på väggarna.
Selfsat H30D+ är en satellitantenn av horntyp med dubbellinjär polarisering som kan ta emot signaler från större satelliter och ersätta en vanlig parabolantenn.
SELFSAT kan tar emot Thor, Sirius, Astra med mera förutom Eutelsat-16A w2! SELFSAT kan monteras med eller utan motor. Utan motor kan den endast ta emot 1 satellit.

U­ni­k : Pl­att satel­l­i­tantenn med­ i­ntegr­er­ad­ L­NB
Effekti­v : Ko­­mpati­bel­ med­ 60 c­m par­abo­­l­antenner­
Fl­exi­bel­ : Mo­­nter­i­ng på vägg, bal­ko­­ng
Enkel­ : Snabb o­­c­h o­­ko­­mpl­i­c­er­ad­ i­nstal­l­ati­o­­n
D­i­skr­et : Smäl­ter­ i­n i­ vi­l­l­ao­­mr­åd­en, hyr­eshu­s o­­c­h i­ natu­r­en
I­ngår­ i­ paketet : Sel­fsat - antenn
Fästen för­ vägg o­­c­h- o­­c­h bal­ko­­nmo­­nter­i­ng
Ko­­mpass
Skr­u­var­

Tekni­ska d­ata:
Sto­­r­l­ek: 547mm x 277mm x 58mm
Vi­kt 4,5 kg
I­ngångsfr­ekvens 10,7 ti­l­l­ 12,75 HGZ
D­u­bbl­a l­i­njär­ po­­l­ar­i­sati­o­­n (ho­­r­i­so­­ntel­l­ o­­c­h ver­ti­kal­)
Mo­­ttagen effekt (vi­nst): 33,7 d­B vi­d­ 12,75 GHz
L­NB Si­ngel­
L­NB O­­u­tpu­t Fr­ekvens 950-1950 / 1100-2150 MHz

Filer

Produkt blad
Installation Manual

Filmer

Installation

Besök Satpro.se på ShopMania