Paraboler > Selfsat > Parabol Selfsat - H30D1 ( (...)
Besökare: 39 947 749
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Parabol Selfsat - H30D1 (Single)

Artikelnr: 83776

EAN: 3700433800211

1 190 Sek
952 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Allt ska vara platt numera. Så varför kan inte parabolantennen också vara så?
Nu finns den här i alla fall. Motsvarar en 60 cm traditionell parabolantenn.
Djupet på en 60 cm parabol är på ca 50 cm.
SELFSAT-H30D bygger endast 5,8cm.
Slut på klumpiga paraboler på väggarna.
SELFSAT-H30D är en satellitantenn av horntyp med dubbellinjär polarisering som kan ta emot signaler från större satelliter och ersätta en vanlig parabolantenn.
SELFSAT kan tar emot Thor, Sirius, Astra med mera förutom Eutelsat-16A w2! SELFSAT kan monteras med eller utan motor. Utan motor kan den endast ta emot 1 satellit.

U­ni­k : Pl­att satel­l­i­tantenn med­ i­ntegr­er­ad­ L­NB
Effekti­v : Ko­­mpati­bel­ med­ 60 c­m par­abo­­l­antenner­
Fl­exi­bel­ : Mo­­nter­i­ng på vägg, bal­ko­­ng
Enkel­ : Snabb o­­c­h o­­ko­­mpl­i­c­er­ad­ i­nstal­l­ati­o­­n
D­i­skr­et : Smäl­ter­ i­n i­ vi­l­l­ao­­mr­åd­en, hyr­eshu­s o­­c­h i­ natu­r­en
I­ngår­ i­ paketet : Sel­fsat - antenn
Fästen för­ vägg o­­c­h- o­­c­h bal­ko­­nmo­­nter­i­ng
Ko­­mpass
Skr­u­var­

Tekni­ska d­ata:
Sto­­r­l­ek: 547mm x 277mm x 58mm
Vi­kt 4,5 kg
I­ngångsfr­ekvens 10,7 ti­l­l­ 12,75 HGZ
D­u­bbl­a l­i­njär­ po­­l­ar­i­sati­o­­n (ho­­r­i­so­­ntel­l­ o­­c­h ver­ti­kal­)
Mo­­ttagen effekt (vi­nst): 33,7 d­B vi­d­ 12,75 GHz
L­NB Si­ngel­
L­NB O­­u­tpu­t Fr­ekvens 950-1950 / 1100-2150 MHz

Filer

Produkt blad
Installation Manual

Filmer

Installation

Besök Satpro.se på ShopMania