TV-R Antenn > TV-Radio antenn > En antennlösning, som är (...)
Besökare: 40 516 184
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


En antennlösning, som är utvecklad för områden med svåra mottagningsförhållanden

Artikelnr: 31511

995 Sek
796 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Stackning av antenner
-en antennlösning, som är utvecklad för områden med svåra mottagningsförhållanden.
I de områden där det är svårt att ta emot tv-signalen med vanliga antenner är detta ett sätt för att säkra en bra bild på tv-apparaten. Man sammankopplar flera antenner så kallad "stackning". När man "stackar" flera antenner, uppnår man en bättre mottagning av tv-signalen och allt efter hur stor förbättring man är i behov av - ju fler antenner "stackar" man. Fuba har utvecklat och testat flera lösningar, vilket möjliggör att ge kunden en lösning som garanterat fungerar. Genom att använda BB Grind antennen till "stackning" utnyttjar man den fördel som Grind antennen har med en jämn förstärkning över hela frekvensbandet.
I paketet ingår:
2st Fuba gitterantenn
1st Stackning filter för samkörning av 2st gitterantenner
1st Stackning beslag för 2st gitterantenner

Stackning av antenner
-en antennlösning, som är utvecklad för områden med svåra mottagningsförhållanden.

I de områden där det är svårt att ta emot tv-signalen med vanliga antenner är detta ett sätt för att säkra en bra bild på tv-apparaten. Man sammankopplar flera antenner så kallad "stackning".

När man "stackar" flera antenner, uppnår man en bättre mottagning av tv-signalen och allt efter hur stor förbättring man är i behov av - ju fler antenner "stackar" man.

Fuba har utvecklat och testat flera lösningar, vilket möjliggör att ge kunden en lösning som garanterat fungerar.
Genom att använda BB Grind antennen till "stackning" utnyttjar man den fördel som Grind antennen har med en jämn förstärkning över hela frekvensbandet.

Med att "stacka" 2 antenner ökar man förstärkningen med nästan 3 dB och om man ökar antalet antenner till 4 ökar förstärkningen med nästa 3 dB till!
Denna ökning av förstärkningen sker över hela frekvensbandet.

För att få full verkan av "stackningen" måste kablarna från antennen kopplas samman i ett speciellt "stackningsfilter".
Här har Fuba utvecklat två nya specialfilter ämnade för stackning av 2 eller 4 antenner.

Besök Satpro.se på ShopMania