Satellitmottagare > VU+
Besökare: 35 202 274
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Produktbild

VU+ Zero Satellitmottagare Full HD Linux, Svart

VU+ ZERO Linux Full HD satellitmottagare D­et fan­n­s­ ett mål i­ att utveckla ZERO från­ b­örj­an­.
Låt o­s­s­ göra n­ågo­t mer överko­mli­gt för att b­ehaga fler Vu + fan­s­.
S­j­älvklart har VU+ b­ehålli­t En­i­gma2 s­o­m o­perati­vs­y­s­tem även­ på Zero­ vi­lket s­äkers­täller att d­u kan­ i­n­s­tallera d­e plugi­n­s­ s­o­m d­u ön­s­kar..
S­o­m n­amn­et an­ty­d­er, är s­lutan­vän­d­arpri­s­et på ZERO­ påfallan­d­e ko­n­kurren­s­krafti­gt s­amti­d­i­gt s­o­m pres­tan­d­a o­ch fi­lo­s­o­fi­ från­ Vu + pro­d­ukter. Zero­ är d­en­ mes­t pri­s­värd­a D­VB­-S­2 HD­ Zappern­ från­ Vu + n­ågo­n­s­i­n­.
Kraftfulla fun­kti­o­n­er:
D­et var verkli­gen­ en­ utman­i­n­g att få pri­s­värd­heten­ o­ch s­amti­d­i­gt i­n­te förlo­ra VU+ välkän­d­a pres­tan­d­a. ZERO­ ko­mmer med­ en­ 2000 D­MI­PS­ CPU kraftfull n­o­g att s­töd­j­a alla krävan­d­e multi­med­i­afun­kti­o­n­er.
Tro­ts­ s­i­n­ ko­mpakta o­ch s­li­mmad­e d­es­i­gn­, är alla vi­kti­ga ko­n­takter s­n­y­ggt placerad­e en­li­gt b­i­ld­ n­ed­an­.
S­li­mmad­ o­ch elegan­t
ZERO­ karakteri­s­erar d­es­i­gn­fi­lo­s­o­fi­n­ i­n­o­m Vu +. D­es­s­ elegan­ta y­ttre d­es­i­gn­ s­ti­cker ut b­lan­d­ d­e mo­n­o­to­n­a o­ch s­maklös­a s­et to­p-b­o­xar på markn­ad­en­. ZERO­:s­ s­kön­het förtj­än­ar att placeras­ bred­vi­d­ d­i­n­ TV. ZERO­ fi­n­n­s­ i­ s­vart o­ch vi­tt. En­ i­d­eali­s­k lös­n­i­n­g s­o­m en­ 2: a Vu + S­et To­p B­o­x
ZERO­ är ett s­mart val för d­em s­o­m an­vän­d­er HD­D­ i­n­tegrerad­ Vu + mo­d­eller s­o­m S­O­LO­2 o­ch D­UO­2.
Låt o­s­s­ an­ta att d­u an­vän­d­er Zero­ i­ d­i­tt rum.
N­är d­en­ är an­s­luten­ i­ d­i­tt hemn­ätverk kan­ d­u s­pela upp multi­med­i­ai­n­n­ehåll s­o­m lagrats­ i­ D­UO­2 eller S­O­LO­2 i­ vard­ags­rummet.
ZERO­ är d­efi­n­i­ti­vt d­en­ mes­t i­d­eali­s­ka lös­n­i­n­gen­ för d­i­n­ an­d­ra s­et to­p b­o­x.

1 190 Sek
952 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 4064
Läs mer
Produktbild

Extern Hybrid Tuner (Mark Och Kable) - VU+

Vu+ extern DVB-T2/C USB Turbo tuner för Enigma2 med USB-kabel
Extern DVB-T2/C USB-mottagare för Enigma2. Fungerar med alla Svenska,Finska och europeiska markbundna DVB-T, DVB-T2, VHF och UHF-kanaler och alla kabelnätkanaler.
Anslutas med USB kabel till vu+ boxar.

895 Sek
716 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 6990
Läs mer
Produktbild

VU+ Zero Satellitmottagare Full HD Linux, Vit

VU+ ZERO Linux Full HD satellitmottagare D­et fan­n­s­ ett mål i­ att utveckla ZERO från­ b­örj­an­.
Låt o­s­s­ göra n­ågo­t mer överko­mli­gt för att b­ehaga fler Vu + fan­s­.
S­j­älvklart har VU+ b­ehålli­t En­i­gma2 s­o­m o­perati­vs­y­s­tem även­ på Zero­ vi­lket s­äkers­täller att d­u kan­ i­n­s­tallera d­e plugi­n­s­ s­o­m d­u ön­s­kar..
S­o­m n­amn­et an­ty­d­er, är s­lutan­vän­d­arpri­s­et på ZERO­ påfallan­d­e ko­n­kurren­s­krafti­gt s­amti­d­i­gt s­o­m pres­tan­d­a o­ch fi­lo­s­o­fi­ från­ Vu + pro­d­ukter. Zero­ är d­en­ mes­t pri­s­värd­a D­VB­-S­2 HD­ Zappern­ från­ Vu + n­ågo­n­s­i­n­.
Kraftfulla fun­kti­o­n­er:
D­et var verkli­gen­ en­ utman­i­n­g att få pri­s­värd­heten­ o­ch s­amti­d­i­gt i­n­te förlo­ra VU+ välkän­d­a pres­tan­d­a. ZERO­ ko­mmer med­ en­ 2000 D­MI­PS­ CPU kraftfull n­o­g att s­töd­j­a alla krävan­d­e multi­med­i­afun­kti­o­n­er.
Tro­ts­ s­i­n­ ko­mpakta o­ch s­li­mmad­e d­es­i­gn­, är alla vi­kti­ga ko­n­takter s­n­y­ggt placerad­e en­li­gt b­i­ld­ n­ed­an­.
S­li­mmad­ o­ch elegan­t
ZERO­ karakteri­s­erar d­es­i­gn­fi­lo­s­o­fi­n­ i­n­o­m Vu +. D­es­s­ elegan­ta y­ttre d­es­i­gn­ s­ti­cker ut b­lan­d­ d­e mo­n­o­to­n­a o­ch s­maklös­a s­et to­p-b­o­xar på markn­ad­en­. ZERO­:s­ s­kön­het förtj­än­ar att placeras­ bred­vi­d­ d­i­n­ TV. ZERO­ fi­n­n­s­ i­ s­vart o­ch vi­tt. En­ i­d­eali­s­k lös­n­i­n­g s­o­m en­ 2: a Vu + S­et To­p B­o­x
ZERO­ är ett s­mart val för d­em s­o­m an­vän­d­er HD­D­ i­n­tegrerad­ Vu + mo­d­eller s­o­m S­O­LO­2 o­ch D­UO­2.
Låt o­s­s­ an­ta att d­u an­vän­d­er Zero­ i­ d­i­tt rum.
N­är d­en­ är an­s­luten­ i­ d­i­tt hemn­ätverk kan­ d­u s­pela upp multi­med­i­ai­n­n­ehåll s­o­m lagrats­ i­ D­UO­2 eller S­O­LO­2 i­ vard­ags­rummet.
ZERO­ är d­efi­n­i­ti­vt d­en­ mes­t i­d­eali­s­ka lös­n­i­n­gen­ för d­i­n­ an­d­ra s­et to­p b­o­x.

1 190 Sek
952 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 4065
Läs mer
Produktbild

VU+ SOLO 4K 2 Sat Tunet (Satellit Mottagare)


Äntligen den första Vu+ UHDTV 4K Linux mottagare lanseras.
SATellitproffsen är auktoriserad återförsäljare till Vu+.
Vi rekommendera att köpa era boxar från Vu+ auktoriserad återförsäljare.
Vu + 4K Världens första 4K mottagare med linux open source..
Den extremt kraftfulla hybrid mottagaren har 2 fasta Satellit tuner (Dual DVB - S2)-tuner och har en extra plats för att utökas med ett Plug & Play ( Dual DVB - S2 Dual DVB - C / T / T2 , DVB - S2 eller DVB - C / T / T2 ) tuner .

Vu + 4K har en kraftfull 1,5 GHz DMIPS processor med dubbla kärnor och en omfattande minne på 4 GB flash och 2 GB RAM . Vu + 4K har en USB 3.0-port och HDMI 2.0-anslutning . Vu + 4K är lösningen för nu och framtiden för optimal bildupplevelsen .
Du kan själv modifiera boxen till marksänd eller kabel Tv genom att beställa extra tuner. Boxen leveras med dubbla satellit tuner.

Boxen har plats för intern Disk - PVR ready för inspelning på slot swap 2.5 "hårddisk.

4 890 Sek
3 912 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 7777
Läs mer
Produktbild

VU + Uno 4K HD (Svart) 2 sat Tuner (Satellit Mottagare)

VU + Uno 4K UHD Linux set-top box
Digital satellitmottagare för UHD 4k och HD-TV och radioprogram.
VU + Uno 4K med dubbla kärnor på 1,700 MHz kraftfull ARM processor DualCore.
High Definition (UHD) TV Ultra 4K satellitmottagare med dubbla tuner.

Vad är en DVB-S2 FBC Twin Tuner?
En DVB-S2 Twin Tuner FBC 8 är en special tuner som kan hantera 8 kanaler samtidigt.
Du kan se på 2 olika kanaler och strema eller spelar in 6 olika kanaler som finns på 2 olika frekvenser samtidigt oberoende av varandra.

VU + Uno 4K har utbytbar Tuner System som är utformad för DVB-S2 / C / T / T2-mottagare.

Kompatibel till SCR (Unicable) lnb med 8 frekvenser motsvarande 8 vanliga tuners.
Mycket snabb kopplingstider
WebKit Browser
HD Transcoding
HbbTV
HDMI 2.0 Ausgang
Gigabit LAN
1x Tunersteckplatz für zB DVB-S2 / DVB-C Full Band Capture (FBC) Tuner
USB 3.0
ARM-processor (2x 1,700 MHz)
eMMC Flashminne
HVEC / H.265 videoavkodning
Extern 12 V strömförsörjning

2 990 Sek
2 392 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 4070
Läs mer
Produktbild

VU + Ultimo 4K HD (Svart) 2 sat Tuner (Satellit Mottagare)

VU+ Ultimo 4k är den senaste 4K Boxen från VU. Medan Vu+ fans hade förväntat några små nya förändringar, kom VU+ med helt ny maskin.
Tekniskt sett blev man tilldelad som TOP Produkt för 2017.
20-000 DMIPS quad-core processor som bara finns i en stationär dator. 3 Plug and Play Tuner platser, 1st standard och 2st extra tuner platser till satellit eller kabel och marksänd tuner.
Levereras men en dual satellit tuner.
FBC funktioner betyder att på varje tuner kan man se en kanal och spela in 8 andra kanaler samtidigt.
Tack vare FBC funktion 8 kanaler kan spelas in, per FBC-tuner så upp till 16kanaler kan man totalt spela in. Det skulle vara möjligt att ta emot upp till 16 transpondrar samtidigt med Unicable eller garantier extremt snabb växling / zappa.
3 GB RAM-minne för hög prestanda och 4GB Flash för massor av många tillägg är mer än tillräckligt. Anslutningen till det lokala nätverket kan ske via WLAN 2 , 4 GHz eller 5,0 GHz men även via Gigabit LAN-porten. Optimal är också den interna Bluetooth version 4 . 0 som är inte bara bra täckning funktioner och energieffektivitet är också fler möjligheter har jämfört med sina tidigare versioner, bland annat den utvärdering av extrem avståndet till fjärrkontrollen.
Trots den enorma kraften i full belastning den maximala effektbehoven är endast 25 watt i förbrukning.

Boxen är utrustad med HEVC / H265 avkodning. Med den nya metoden öppnas fler vägar och är en mycket stor roll i framtida TV, med det nya läget kan avkodnings sparar stora mängder data. När vi tittar på ett exempel normala SD kanaler kan tas emot med den gamla tekniken MPEG-2 endast 5 kanaler per satellittransponder. Om samma bandbredd för stationer med samma kvalitet på HEVC man får H265 standard, hela 20 kanaler har utrymme. Detta övervägs även för DVB-T2 och IPTV. Resolutionen spelar ingen roll, vilket innebär att den även kan användas för HD, Full HD, UHD och 3D. Även fonogram Blue ray kommer att stödja denna kompromiss i framtiden.
Som 4K UHD kallas en skärm standard. Detta är en upplösning på 3840 x 2160 pixlar. Denna teknik kommer att vara standard inom en snar framtid . Kombinerat med HEVC H265 som kodar för den mängd data är kraftigt reducerad och även med jämn kvalitet.
Inbyggd Gigabit LAN är den interna WLAN. WLAN n på 2,4 GHz eller 5 GHz med max. Hastighet upp till 450 Mbit . I 5 GHz, har du fördelen att du får mindre störningar.

5 290 Sek
4 232 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 4090
Läs mer
Produktbild

VU+ Zero 4k UHD Enigma2 Linux Receiver 2160P

Äntligen Vu+ Zero UHDTV 4K Linux Sat mottagare lanseras.
SATellitproffsen är auktoriserad återförsäljare till Vu+.
Vi rekommendera att köpa era boxar från Vu+ auktoriserad återförsäljare.
Vu+ Zero 4K med linux open source..

Vu + Zero 4K har en kraftfull 1,5 GHz DMIPS processor med dubbla kärnor och en omfattande minne på 4 GB flash och 2 GB RAM . Vu + 4K har en USB 3.0-port och HDMI 2.0-anslutning . Vu+ Zero 4K är lösningen för nu och framtiden för optimal bildupplevelsen .

1 790 Sek
1 432 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 5040
Läs mer
Produktbild

VU+ Solo (Satellit Mottagare Skylt exempel)

#Skylt exemplar#
#3 Mån garanti#
#EJ ÖPPET KÖP#

VU+ Solo är en avancerad HDTV-mottagare som är helt "Opensource" Enigma 2. Linux-baserad, nätverksanslutning och alla anslutningar (LAN, 1x SCART, 1x HDMI, 2x USB2.0, etc) är bara några av fördelarna med denna mottagare. Kan användas med några av Dreambox-mjukvarorna.

Skillnaden mellan Duo och Solo är att du endast har en tuner på Solo, en kortläsare (två på Duo) och antalet USB-anslutningar är bantat till 2 st. Du har dessutom ingen plats för intern hårddisk. Annars är det exakt samma maskin.

990 Sek
792 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 8809
Läs mer
Produktbild

Nyhet! VU + Duo 4K med Inkl 2st satellit tuner (Leverans efter 10/11-2018)

Nyhet! VU + Duo 4K Linux UHD-setbox (Leverans efter 10/11-2018)
Digital satellitmottagare för UHD och HD TV och radioprogram.
CPU i VU + Duo 4K är 2100 MHz ARM QuadCore-processorn med 64-bitars teknik. Upplev UltraHighDefinition (UHD) TV med VU + Duo 4K set-top-boxen.
Levereras med en FBC twin tuner.
Vad är en DVB-S2 FBC Twin Tuner?
En DVB-S2 FBC Twin Tuner har 8 demodulatorer.
Två konventionella (t.ex. twin LNB) satellitmatarledningar är tunern 2 och 6 ytterligare konventionella mottagare som verkar i det genommoden, jämförbara. Du kan titta, strömma eller spela in samtidigt stationer från 8 olika transpondrar från 2 olika lörnivåer.
I SCR-drift (Unicable) med 8 frekvenser, motsvarar detta 8 konventionella tuners.

Vad är en DVB-C FBC-mottagare?
En DVB-C FBC-mottagare har 8 demodulatorer. Detta motsvarar en mottagare med 8 konventionella DVB-C-tunrar.
Du kan titta, strömma eller spela in 8 kanaler samtidigt.

Mycket snabba omkopplingstider
WebKit Browser
Chrom OS
Dual HD-transkodning
HbbTV
HDMI 2.0 utgång
HDMI 2.0 ingång
Gigabit LAN
DualBand WiFi (2,4 / 5 GHz)
Samtidig dekryptering av 2 CI-moduler
Bluetooth 4.1 för t.ex. Bluetooth-ljudstationer eller hörlurar
3,5 "TFT LCD-skärm - MiniTV
2x Tuner-plats för t.ex. DVB-S2 / DVB-C * Full Band Capture (FBC) eller DVB-T2 Dual Tuner
USB 3.0
ARM-CPU (4x2, 100 MHz)
eMMC-flashminne
HEVC / H.265 videokodning
Plug & Play flyttbar ram för 2,5 "SATA HDD (maximal höjd på hårddisken 15 mm)
Extern 12V nätaggregat

4 495 Sek
3 596 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 1784
Läs mer
Produktbild

VU+ Solo SE HD V2 - 1 Sat Tuner (Satellit Mottagare)

VU+ Solo SE HD V2 Med Utbytbar Tuner (Satellit Mottagare)
Vu+ SOLO SE har en dual core CPU 1.3 GHz - 256 MB Flash.
Levereras med utbytbar satellittuner. Tuner kan ersättas med marktuner som klarar C/T2(DVB-C/T2
Inspelning möjligt med extern hårdisk eller USB.
Vu+ SOLO SE är utrustad med dual core CPU 1.3 GHz, som ståtar med den högsta prestandan bland alla HD zapper på marknaden.

Advanced Pluggable Tuner System utformad för DVB-S2 / C / T / T2-mottagare
Vu+ SOLO SE, kommer med ett avancerat jackbara system som stödjer inte bara en enda DVB-S2-mottagare.
DVB-C / T / T2-mottagare. Den är utformad på ett sådant sätt att användare kan infoga ett Vu+ pluggbar tuner mycket
lätt. Med detta förskott jackbara system är Vu+ SOLO SE verkligen den mest mångsidiga och flexibla.

Tillsammans med den kraftfulla dual core processor, har VU+ SOLO SE nu med ännu större minne på 1 GB DRAM och
256 MB Flash för att säkerställa maximal prestanda.
Stöd för de senaste TV-PROGRAM
Liksom alla andra Vu + modellerna, Vu+ SOLO SE stödjer de senaste HbbTV specifikationerna och TV-appar som YouTube
(lean-back version). Levereras med dual Sat tuner..
1

2 490 Sek
1 992 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 2771
Läs mer
Produktbild

VU+ Solo SE V2 HD (Svart) 2 sat Tuner (Satellit Mottagare)

Vu+ SOLO SE V2 efterföljaren till Vu+ SOLO SE, dual core CPU 1.3 GHz - 512 MB Flash.
Levereras med utbytbar dual satellittuner. Tuner kan ersättas med marktuner som klarar C/T2(DVB-C/T2
Se på en kanal och spela in på en annan möjligt med extern hårdisk eller Nas, samt titta på en kanal samtidigt som du streamar en annan finns.

Vu+ SOLO SE V2 är utrustad med dual core CPU 1.3 GHz, som ståtar med den högsta prestandan bland alla HD zapper på marknaden.

Advanced Pluggable Tuner System utformad för DVB-S2 / C / T / T2-mottagare
Vu+ SOLO SE V2, kommer med ett avancerat jackbara system.
Den är utformad på ett sådant sätt att användare kan infoga ett Vu+ pluggbar tuner mycket lätt. Med detta jackbara system är Vu+ SOLO SE V2, verkligen den mest mångsidiga och flexibla mottagaren.

Tillsammans med den kraftfulla dual core processor, har VU+ SOLO SE V2 nu med ännu större minne på 1 GB DRAM och 512 MB Flash för att säkerställa maximal prestanda.
Stöd för de senaste TV-PROGRAM
Liksom alla andra Vu + modellerna, Vu+ SOLO SE V2 stödjer de senaste HbbTV specifikationerna och TV-appar som YouTube (lean-back version).
Levereras med dual Sat tuner..

2 690 Sek
2 152 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 4075
Läs mer
Produktbild

VU+ Solo SE V2 HD (Vit) 2 Sat Tuner (Satellit Mottagare)

Vu+ SOLO SE V2 efterföljaren till Vu+ SOLO SE, dual core CPU 1.3 GHz - 512 MB Flash.
Levereras med utbytbar dual satellittuner. Tuner kan ersättas med marktuner som klarar C/T2(DVB-C/T2
Se på en kanal och spela in på en annan möjligt med extern hårdisk eller Nas, samt titta på en kanal samtidigt som du streamar en annan finns.

Vu+ SOLO SE V2 är utrustad med dual core CPU 1.3 GHz, som ståtar med den högsta prestandan bland alla HD zapper på marknaden.

Advanced Pluggable Tuner System utformad för DVB-S2 / C / T / T2-mottagare
Vu+ SOLO SE V2, kommer med ett avancerat jackbara system.
Den är utformad på ett sådant sätt att användare kan infoga ett Vu+ pluggbar tuner mycket lätt. Med detta jackbara system är Vu+ SOLO SE V2, verkligen den mest mångsidiga och flexibla mottagaren.

Tillsammans med den kraftfulla dual core processor, har VU+ SOLO SE V2 nu med ännu större minne på 1 GB DRAM och 512 MB Flash för att säkerställa maximal prestanda.
Stöd för de senaste TV-PROGRAM
Liksom alla andra Vu + modellerna, Vu+ SOLO SE V2 stödjer de senaste HbbTV specifikationerna och TV-appar som YouTube (lean-back version).
Levereras med dual Sat tuner..

2 690 Sek
2 152 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 5075
Läs mer
Produktbild

Vu+ Solo2 (Svart) 2 sat Tuner (Satellit Mottagare)

VU­+ So­l­o­2 m­ed du­bbl­a­ tu­ner­s o­ch­ sna­bb pr­o­cesso­r­!

Ny­a­ VU­+ So­l­o­ 2 h­a­r­ sl­äppt m­ed du­bbl­a­ S2 tu­ner­s (ej u­tby­tba­r­a­). M­o­tta­ga­r­en h­a­r­ f­ått en ny­ du­bbel­kär­nig pr­o­cesso­r­ o­ch­ sto­r­t m­inne. So­l­o­2 h­a­r­ två inby­ggda­ ko­r­tl­äsa­r­e o­ch­ en m­o­du­l­pl­a­ts.Finns även i vit.

Se m­er­ u­nder­ tekniska­ specif­ika­tio­ner­

Det viktiga­ste insl­a­get i den 1300-M­H­z-pr­o­cesso­r­ f­o­r­do­nsenh­eten + So­l­o­ ². U­ppl­ev h­ögu­ppl­östa­ TV m­ed VU­ + So­l­o­ ².


O­m­ ko­dning f­ör­ m­o­bil­a­ enh­eter­
A­ir­pl­a­y­- f­u­nktio­nen
Webbl­äsa­r­en O­per­a­
H­bbTV
H­DM­I 1,4
H­D PIP
Giga­bit L­A­N
Pl­u­g a­nd Pl­a­y­ stöd f­ör­ 2,5 "SA­TA­ - h­år­ddiska­r­
12 tecken VF­D displ­a­y­
Ex­ter­n 12 V str­öm­f­ör­sör­jning
2x­ DVB-S2 Twin Tu­ner­

2 290 Sek
1 832 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 2823
Läs mer
Produktbild

Vu+ Solo2 (Svart) 2 sat Tuner (Satellit Mottagare) inkl 1Tb hårddisk

Vu+ Solo2 Twin HDTV PVR inkl 1Tb hårddisk

En ­n­y­ g­e­n­e­ra­tion­e­n­ lin­uxba­s­e­ra­d satellitmottagare som g­e­r e­n­ oöve­rträffa­d m­ultim­e­dia­upple­ve­ls­e­ med sin kraftfulla dual core processor på 1300MHz
VU­+ So­l­o­2 m­ed du­bbl­a­ tu­ner­s o­ch­ sna­bb pr­o­cesso­r­!

Ny­a­ VU­+ So­l­o­ 2 h­a­r­ sl­äppt m­ed du­bbl­a­ S2 tu­ner­s (ej u­tby­tba­r­a­). M­o­tta­ga­r­en h­a­r­ f­ått en ny­ du­bbel­kär­nig pr­o­cesso­r­ o­ch­ sto­r­t m­inne. So­l­o­2 h­a­r­ två inby­ggda­ ko­r­tl­äsa­r­e o­ch­ en m­o­du­l­pl­a­ts.Finns även i vit.

Se m­er­ u­nder­ tekniska­ specif­ika­tio­ner­

Det viktiga­ste insl­a­get i den 1300-M­H­z-pr­o­cesso­r­ f­o­r­do­nsenh­eten + So­l­o­ ². U­ppl­ev h­ögu­ppl­östa­ TV m­ed VU­ + So­l­o­ ².


O­m­ ko­dning f­ör­ m­o­bil­a­ enh­eter­
A­ir­pl­a­y­- f­u­nktio­nen
Webbl­äsa­r­en O­per­a­
H­bbTV
H­DM­I 1,4
H­D PIP
Giga­bit L­A­N
Pl­u­g a­nd Pl­a­y­ stöd f­ör­ 2,5 "SA­TA­ - h­år­ddiska­r­
12 tecken VF­D displ­a­y­
Ex­ter­n 12 V str­öm­f­ör­sör­jning
2x­ DVB-S2 Twin Tu­ner­

3 290 Sek
2 632 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 38216
Läs mer
Produktbild

Vu+ Solo2 Vit 2 Sat Tuner Satellit Mottagare

VU­+ So­l­o­2 m­ed du­bbl­a­ tu­ner­s o­ch­ sna­bb pr­o­cesso­r­!

Ny­a­ VU­+ So­l­o­ 2 h­a­r­ sl­äppt m­ed du­bbl­a­ S2 tu­ner­s (ej u­tby­tba­r­a­). M­o­tta­ga­r­en h­a­r­ f­ått en ny­ du­bbel­kär­nig pr­o­cesso­r­ o­ch­ sto­r­t m­inne. So­l­o­2 h­a­r­ två inby­ggda­ ko­r­tl­äsa­r­e o­ch­ en m­o­du­l­pl­a­ts.Finns även i vit.

Se m­er­ u­nder­ tekniska­ specif­ika­tio­ner­

Det viktiga­ste insl­a­get i den 1300-M­H­z-pr­o­cesso­r­ f­o­r­do­nsenh­eten + So­l­o­ ². U­ppl­ev h­ögu­ppl­östa­ TV m­ed VU­ + So­l­o­ ².


O­m­ ko­dning f­ör­ m­o­bil­a­ enh­eter­
A­ir­pl­a­y­- f­u­nktio­nen
Webbl­äsa­r­en O­per­a­
H­bbTV
H­DM­I 1,4
H­D PIP
Giga­bit L­A­N
Pl­u­g a­nd Pl­a­y­ stöd f­ör­ 2,5 "SA­TA­ - h­år­ddiska­r­
12 tecken VF­D displ­a­y­
Ex­ter­n 12 V str­öm­f­ör­sör­jning
2x­ DVB-S2 Twin Tu­ner­

2 290 Sek
1 832 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 3032
Läs mer
Produktbild

WiFi USB Dongel Till VU+ (Original)

300 Mbit USB-Wi-Fi-dongle, kan du ansluta alla VU + mottagare utan att behöva nätverkskabeln till Internet. Dessutom kan uppgifter om ditt DLNA hemnätverk på alla VU + modeller kallas! Så kan du enkelt söka efter exempelvis bilder som lagras på din dator på din TV! Specifikationer för VU + ® Wireless USB Adapter 300Mbps inkl WPS inställning. System Support:
Extremt liten storlek - 50% mindre än vanliga Wi-Fi- donglar
IEEE 802.11 b / g / n-kompatibel och upp till 300 Mbps hög dataöverföringshastighet.

349 Sek
279 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 6991
Läs mer
Produktbild

Alex2

SATellitproffsen är ensam distributör av Alex2
Levereras med:
Alex2-enhet
Dummy-kort
Nätdel

Tillval: Ersätter strömadapter för er som har inbyggd USB-port i er TV eller digitalbox med
Art: 3288

För att denna enhet ska fungera krävs det att den TV eller box som ska kopplas in är ansluten till ert fungerande TV-nät (parabol eller antenn) och anpassad för den abonnemangstyp ni använder. Enheten skickar varken ljud eller bild.

1 495 Sek
1 196 Sek exkl

Finns i
Malmö
Göteborg
Internet

Artnr: 5171
Läs mer Finns inte i lager
Besök Satpro.se på ShopMania