LNB/Mikrovåg > Quad
Besökare: 42 086 623
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Produktbild

Original Inverto High Gain Low Noise Black Ultra Pro Quad

Detta LNB krävs är en högpresterande produkt som riktar sig till konsumenter, maximal mottagningen eftersom de är vid kanten av fotavtrycket. Genom sin nya frontend design och dess komponenter av hög kvalitet, ger denna LNB inte bara en högre konvertering vinning, men också optimal brusfaktor och fasbrus prestanda. Kombinationen av noggrant utvalda komponenter, bra korspolarisation isolering och avancerat filter konstruktion möjliggör kraftigt reducerade bullernivåer. Sammantaget är detta LNB ett stort steg jämfört med den mottagna effekten med standard LNB. LNB gör att mottagningen signalen från en satellit och distribution till maximalt fyra digitalboxar med en enda mottagare (eller två digitalboxar med dubbla mottagare) och är lämplig för HD-sändningar. Eftersom det har utvecklats enligt strikta specifikationer och tillverkas enligt högsta kvalitetsstandard, är detta LNB en idealisk lösning för mottagning av det europeiska satellit Tv.

Huvudfunktioner

• Utmärkt fasbrus prestanda, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
• Utmärkta bullernivåer
• Extremt hög korspolarisation isolation
• Låg ljudnivå
• Ökad konvertering vinst
• Absolut tillförlitlighe

1 290 Sek
1 032 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 3209
Läs mer
Produktbild

Universal Quad LNB (Telesystem - TS400F)

Universal LNB med fyra utgångar, klart för HDTV. Vid användning av två multi-LNB:n till en parabolantenn, t.ex. riktade mot Thor och Sirius, krävs dubbel eller flerdubbel uppsättning av DiSEqC-switchar. Detta resulterar i sin tur i lika många nedledningar, en till varje mottagare. Brusfaktor: 0,1 dB. F-anslutning.

359 Sek
287 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 6439
Läs mer
Produktbild

Inverto Black Mono Quad Monoblock 6° 23mm LNB 0,2dB

Universalt Monoblock Single inbyggd DiSEqC Switch.
Passar perfekt för satellit Thor 0,8 och Viasat 4,8 på eller Astra 19 och Hotbird på 13.0°E.

marknaderna DTH, ger detta Monoblock LNB för dubbla satellitmottagning. Den kan användas för satellitmottagning (på en 80 cm parabolantenn) av vilka två satelliter åtskilda med 6 °. Detta LNB möjliggör signalfördelningen till maximalt fyra digitalboxar med Single Tuner (eller två STB med Twin Tuner). Den är optimerad för HD-sändningar och ger utmärkt Brusfigur prestanda. Utformad för att uppfylla strikta specifikationer och tillverkas enligt högsta standard industrin kvalitet, är detta LNB en idealisk lösning för satellitmottagning över hela Europa.

Max 4 satellitmottagare, adapterring medföljer.
Huvuddrag
• Låg fasbrus, DVBS2 (HDTV) kompatibel
• Low Noise Figur (0,2 dB)
• Låg energiförbrukning
• Mycket hög korspolarisation Isolering
• Mycket hög Frekvensstabilitet

990 Sek
792 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 3527
Läs mer
Produktbild

Maximum XO-14 Quad LNB, 0.1 dB

High Class Quality
Universal Quad Maximum LNB 40mm
Lof: 9.75(Lo 0 kHz)+10.608Hi 22kHz). Brustal 0.2 db. 40mm..Du använda fyra mottagare på en parabol!

690 Sek
552 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5308
Läs mer
Produktbild

MTI QUAD High Line – Super High Gain Low Noise 0,2db

Under alla år som vi har haft satellitmottagning har problemet med att få bra signalstyrka funnits. Ofta är signalstyrkan knapp, med bra väder är mottagningen skaplig, men så fort några moln dyker upp himlen försvinner signalen. En expert skulle säga: "Du behöver en större parabol". Men vad ska du göra om detta inte är en möjlighet för dig? Helt naturligt dyker frågorna om mikrovågshuvud med lägre brusfaktor upp. Fram till idag har experterna rekommenderat det första alternativet då egenskaperna som stod på paketen sällan stämde. 0.2 dB i brusfactor etc.

890 Sek
712 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1029
Läs mer
Produktbild

Diavolo Quad Monoblock med 6° skillnad monoblock 0,1db

En ny era har inletts i fråga om skärpa, med denna LNB, de är mycket välutrustade. En LNB på ett tillförlitligt professionell kvalitet knivskarp för bildupplevelsen.
Lämplig för en deltagare.
Diavolo Monoblock LNB
■0,1 dB brusfaktor
■integrerade väderskydd funktion
■Ingång frekvensområdet 10,7 till 12,75
■extrem värme och kyla
■Universal LNB 6 grader ( Astra / Hotbird ) eller (Thor / Sirius)

1 290 Sek
1 032 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 4869
Läs mer
Produktbild

Invacom Qdf-031 Universal Quad LNB 0.3dB C120

En högpresterande universal LNB med fyra utgångar.

Vanligtvis används med motordriven fokal paraboler eller gamla antenner.

990 Sek
792 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 8659
Läs mer
Produktbild

Quad LNB MegaSAT Diavolo 0.1

MegaSAT Diavolo Quad LNB 0,1
En ny era har inletts i fråga om skärpa, med denna LNB, de är mycket välutrustade. En LNB på ett tillförlitligt professionell kvalitet knivskarp för bildupplevelsen.
Med en integrerad multi-switch för drift av upp
till 4 mottagare direkt på LNB.

Diavolo Quad LNB

■0,1 dB brusfaktor
■integrerade väderskydd funktion
■Ingång frekvensområdet 10,7 till 12,75
■extremt värme-och köldbeständigt
■Universal LNB (digital / analog)
■med integrerad multi-switch för drift av upp till fyra mottagare direkt till LNB

459 Sek
367 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 4589
Läs mer
Produktbild

Smart Titanium TQS Quad LNB 0,1 dB

Smart Titanium TQS Quad HD LNB 0.1 dB Qu­a­d = F­­ör­ f­­y­r­a­ mo­­­t­t­a­ga­r­e
Med sma­rt "Tita­n­iu­m Editio­n­" - L­N­B-serien­, ko­mmer du­ köp­a­ f­örstkl­a­ssig kv­a­l­itet o­ch­ sen­a­ste tekn­o­l­o­gi. Den­ ko­mp­a­kta­ H­igh­ KU­-ba­n­d-o­mv­a­n­dl­a­re är n­yckel­n­ til­l­ den­ digita­l­a­ TV­-v­ärl­den­. Med en­ h­ög sta­bil­itet reso­n­a­to­rer, a­n­v­än­dn­in­g a­v­ l­ågbu­l­l­ra­n­de H­EMT tra­n­sisto­rer o­ch­ en­ so­f­istikera­d til­l­v­erkn­in­gstekn­ik, l­ycka­des sma­rt det igen­ f­ör a­tt p­l­a­cera­ en­ to­p­p­ p­ro­du­kt p­å ma­rkn­a­den­.

In­tern­a­tio­n­el­l­t erkän­da­ kv­a­l­itets-L­N­B med bru­sta­l­ i in­gån­gssteget p­å 0,1 dB. Sen­a­ste tekn­iken­ gäl­l­a­n­de f­a­sbru­s o­ch­ bru­sta­l­ gör dem extra­ l­ämp­l­iga­ f­ör digita­l­ mo­tta­gn­in­g. Ett l­ågt bru­sta­l­ ger större ma­rgin­a­l­er gäl­l­a­n­de v­äderp­ro­bl­em o­ch­ p­a­ra­bo­l­sto­rl­ek.

Med sma­rt "Tita­n­iu­m Editio­n­" - L­N­B serie du­ ko­mmer a­tt köp­a­ f­örstkl­a­ssig kv­a­l­itet o­ch­ sen­a­ste tekn­o­l­o­gi.

- 5 års ga­ra­n­ti
- F­eed dia­meter: 40 mm
- H­DTV­ ca­p­a­bl­e
- Strömf­örbru­kn­in­g: 200 mA­
- Ko­n­ta­kt typ­: F­-serieko­n­ta­kt (gu­l­d ko­n­ta­kter)

339 Sek
271 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 17
Läs mer
Produktbild

Inverto Quad LNB Med 0,2 dB Brustal

Under alla år som vi har haft satellitmottagning har problemet med att få bra signalstyrka funnits. Ofta är signalstyrkan knapp, med bra väder är mottagningen skaplig, men så fort några moln dyker upp himlen försvinner signalen. En expert skulle säga: "Du behöver en störa parabol". Men vad ska du göra om detta inte är en möjlighet för dig? Helt naturligt dyker frågorna om mikrovågshuvud med lägre brusfaktor upp. Fram till idag har experterna rekommenderat det första alternativet då egenskaperna som stod på paketen sällan stämde. 0.2 dB i brusfactor etc.
För koppling till 4 mottagare.

690 Sek
552 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 9071
Läs mer
Produktbild

Triax TIQD 001 Universal Quad LNB

Ett mycket prisvärt LNB
Universal quad LNB
Brusfaktor: 0,3 dB
Full KU-bands täckning för både analog och digital mottagning
Mycket låga fas och brus värden
Hög förstärkning och utmärkt korspols-isolation
Hög ingångssignal och låg ström förbrukning
Konstruerad för svåra förhållanden
Väderbeständig
Styckpackade i kundförpackning

349 Sek
279 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 3044
Läs mer
Produktbild

Digiality QSC-44 Quad till fokal antenn

En högpresterande universal LNB med fyra oberoende utgångar som kopplas till 4 olika boxar eller switch.

Lnb är utformad till matahorn för Fokal antenner c120. Matahonen säljes separat under relaterad produkt.

890 Sek
712 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5510
Läs mer
Produktbild

Nordsat Universal quad LNB 0,2

(OBS En prisvärd LNB)
LNB för det större hushållet eller flerfamiljsfastigheten. Quad är fyra LNB inbyggda i ett skal.

Om man montera två Quad - LNB med en parabolantenn, t.ex riktade mot Thor och Sirius, måste man tänka på att det även krävs fyrdubbel uppsättning av DiSEqC- switchar. Detta resulterar i sin tur i 4 nedledningar, en till varje mottagare.

499 Sek
399 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 293
Läs mer Finns inte i lager
Produktbild

MTI Blue Line Quad 0.2db

High MTI Quality
Lof: 9.75(Lo 0 kHz)+10.608Hi 22kHz). Brustal 0.2 db. 40mm. Avsett för om 4 mottag ska dela på samma parabol.

950 Sek
760 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1028
Läs mer
Produktbild

Alps Universal Quad

Alps Quad LNB Mikrovågshuvuden av fabrikat ALPS. Erkänt hög kvalitet med lågt brustal (0,3 dB), lågt fasbrus (-60 dBc, 1 kHz) och hög kors- polarisation (> 25 dB). Quad är för direkt anslutning av 4 mottagare.

690 Sek
552 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 3009
Läs mer
Produktbild

Inverto Dielectric Quad 23mm LNB

Nyhet
Med detta LNB kan du ta emot satelliter som ligger så nära varandra som 2 grader.


Detta LNB har utformats särskilt för anläggningar med flera LNB på en parabol. Den nya slim feedteknik, avancerade dielektriska material och optimerad front säkerställer maximal energiöverföring från skålen till LNB även när LNB är placerade nära varandra. Tack vare den långa halsen kan man placera LNB tätt intill varandra och få tillgång till satelliter som annars ligger för nära varandra. Detta LNB förser 4 mottagare (eller 2 mottagare med twintuner) med signal från 1 satellit.

Avsedd för att användas tillsammans med Invertos IDLB-SET01-MULTI-STP-SINGLE eller IDLB-SET03-MULTI-STP.

Egenskaper:
• Smalfeedteknik
• Lågt brusvärde, DVB-S2 (HDTV)-kompatibel
• Låg energiförbrukning
• Stabil med höga frekvenser

690 Sek
552 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 3627
Läs mer
Produktbild

Invacom QDH-031 Universal Quad LNB 0.3d

(För koppling till 4 mottagare)
A high performance universal LNB with an integrated feed-horn, and 4 independent switched outputs.Typically used with fixed dishes to supply 4 receivers, in areas where the signal strength is poor. Some customers find that the Invacom Quad LNBs outperform the single and twin LNB in low signal areas.
För koppling till 4 mottagare.

790 Sek
632 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1044
Läs mer
Produktbild

Maximum Monoblock Quad V-24 4 output Noice figure 0.1 dB

Monoblock för mottagning av två satelliter samtidigt t.ex. Thor och Sirius/Astra
satelliter som har 6° skilland)

Detta monoblock hanterar upptill fyra separata satellitmottgare, och givetvis kan ni se på olika kanaler samtidigt.

Brusfaktor - 0.1 dB
Monoblocket ger 6° skilland

1 480 Sek
1 184 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5524
Läs mer
Produktbild

GT-Sat / Smart LNB Quad 4,3°skillnad 0,2dB

Exempel på användning:
Eurobird 9° och Hotbird 13°
Astra 19.2° och Astra 23.5°
Sirius 4.8° och Eurobird 9°
Den kan driva 4st mottagare samtidigt

995 Sek
796 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 8447
Läs mer
Produktbild

SELFSAT-LDU Quad LNB

Nu kan du ändra LNB själv från Singel till Twin, till Quad, till Quattro, gör det möjligt att använda flera mottagare samtidigt.

Bulkförpackade

490 Sek
392 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5052
Läs mer
Produktbild

Inverto Quad Monoblock 23mm LNB, 4,3 ° för 80cm

Speciellt designad för de europeiska satellit kanaler, Detta är en Monoblock LNB för dubbla satellit positioner. Den kan användas på en 80 cm parabolantenn av vilka två satelliter placerade med 4,3 °. Denna LNB gör att signalen distribution till maximalt fyra set satellit boxar med Single Tuner (eller två STB med Twin Tuner). Den är optimerad för HD-sändningar och ger utmärkt prestanda Brusfigur. Designad för att uppfylla strikta specifikationer och tillverkas enligt högsta industristandarder kvalitet, är detta LNB en idealisk lösning för satellitmottagning hela Europa.
Exempel på användning:
Eurobird 9° och Hotbird 13°
Astra 19.2° och Astra 23.5°
Sirius 4.8° och Eurobird 9°
Den kan driva 4st mottagare samtidigt

990 Sek
792 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1019
Läs mer
Produktbild

Inverto Black Mono Quad Monoblock 3° 23mm LNB 0,2dB

Universalt Monoblock Single inbyggd DiSEqC Switch.
Passar perfekt för satellit Hotbird 13 och Eutelsat W2 på 16.0°E eller Astra 19 och Eutelsat W2 på 16.0°E.

Det är omöjligt att få de två satelliter med vanlig LNB pga. att dom är för nära varandra med den här LBN så löser du problemet. Skillnaden är att den kan klara upp till 3 grader.

Max 4 satellitmottagare, adapterring medföljer.

499 Sek
399 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 7660
Läs mer
Produktbild

Kathrein UAS 585 Quad 450mA (0,1dB)

Universal Quad LNB som är avsedd för paraboler från Kathrein samt Triax TDE-serie. Det är ett väldigt kraftig LNB som är lämplig för professionellt bruk.

OBS - Går ej att montera på andra paraboler än Kathreins samt Triax TDE-serie.

2 495 Sek
1 996 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1754
Läs mer
Produktbild

Clear View RegnSkydd För En LNB

Med Clearview skyddas själva mikrovågshuvudet från både regn och snö, så du undviker störningar i bilden. En billig och enkel försäkring mot bildavbrott. Monteringen är enkel och vindfång respektive belastningen på parabolen är minimal. Materialet är flexibelt och kan bockas för att passa flertalet av marknadens olika LNB.

Ref: 5360110

95 Sek
76 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5360
Läs mer
Produktbild

Inverto Universal Quad Terrestrial 0,2 dB LNB IDLP

Särskilt utformade för de europeiska DTH marknaderna ger detta Quad LNB optimerade mottagning kapacitet. Med sin jordiska ingång här Quad LNB möjliggör combation terrestra signaler (analog och digital) med satellitsignalerna till maximalt fyra digitalboxar med enkel tuner (eller två digitalboxar med Twin Tuner). Den är redo för High Definition-sändningar och ger utmärkt prestanda brusfaktor. Konstruerad för att uppfylla strikta specifikationer och tillverkas enligt högsta standard industrin kvalitet, är detta LNB en idealisk lösning för satellit sändning mottagning i hela Europa.

1 250 Sek
1 000 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 1915
Läs mer
Produktbild

Clear view regnskydd för två LNB

Med Clearview skyddas själva mikrovågshuvudet från både regn och snö, så du undviker störningar i bilden. En billig och enkel försäkring mot bildavbrott. Monteringen är enkel och vindfång respektive belastningen på parabolen är minimal. Materialet är flexibelt och kan bockas för att passa flertalet av marknadens olika LNB.

189 Sek
151 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5360111
Läs mer
Produktbild

Clear view regnskydd för fyra LNB

Med Clearview skyddas själva mikrovågshuvudet från både regn och snö, så du undviker störningar i bilden. En billig och enkel försäkring mot bildavbrott. Monteringen är enkel och vindfång respektive belastningen på parabolen är minimal. Materialet är flexibelt och kan bockas för att passa flertalet av marknadens olika LNB.

369 Sek
295 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 5360112
Läs mer
Produktbild

ParaProtection (LNB-paraply - LNB skydd)

ParaProtection är ett nytt patenterat väderskydd för mikrovågshuvud. Förbättrar markant signalstyrkan vid nederbörd typ regn och snö. Förhindrar även att mikrovågshuvuden täcks av snö. Ett måste!

199 Sek
159 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Artnr: 4114
Läs mer
Besök Satpro.se på ShopMania